#tak_tylko_mówię_81

Opublikowano Kategorie Tak tylko mówię

25.02.2017, zajęcia na Wyższej Szkołe Bankowej w Toruniu. W ramach eksperymentu proszę o na narysowanie kubka. Kolejna grupa. Kolejne takie same kubki. Poza jednym. Pytam słuchaczkę, która narysowała kubek z innej perspektywy, czy czytała mojego bloga. Potwierdza. Narysowała inaczej, bo zamodelowałem jej zachowanie. Uaktywniłem schemat poznawczego. Słyszy zadanie, pamięta wpis, rysuje inaczej.

13.03.2007, grupa studentów bierze udział w eksperymencie. Czytają dwie różne wersje opowieści. W jednej są słowa neutralne, w drugim takie, które mają aktywować schemat – stary człowiek. Studenci wychodzą z sali. Ci, u których aktywowano schemat wychodzą wolniej (bezwiednie).  Modelowanie zachowania i wzbudzanie schematów poznawczych, nie zawsze odbywa się przy naszym świadomym udziale.

Selektywna percepcja, kierowanie uwagi, na to, co ktoś uznał za ważne, wzbudzenie schematów poznawczych, które prowadzą do zmiany zachowań. To wszystko można robić w dobrej lub złej wierze. Ja wykorzystuję te mikro-eksperymenty, by poszerzać pole poznawcze u studentów. Ty możesz robić to, by edukować pracowników, zmieniać postawy. Edukować, nie manipulować.


Richard Nisbett, Mindware. Narzędzia skutecznego myślenia, Wydawnictwo Smak Słowa

Robert Cialdini, Wywieranie wpływu, teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne