#tak_tylko_mówię_75

Opublikowano Kategorie Tak tylko mówię

14.02.2017, w jednym z badań dotyczących Milennials, przeprowadzonym przez Pew Research Center, czytam o głównych celach ludzi urodzonych po 1990 roku. 80% za życiowy cel uznaje „być bogatym”, 50% za cel obrało „być sławnym”. Szczęście warunkują osiągnięciem tychże celów. Jak duża większość zakładają, że wzór na szczęście wygląda następująco: jeśli tylko zdobędę (osiągnę) X, to będę szczęśliwy. Tymczasem jest odwrotnie. Jak będę szczęśliwy, to najprawdopodobniej osiągnę X. Sukces jako pochodna szczęścia. A nie szczęście jako pochodna sukcesu.

14.03.1938, rozpoczyna się najdłużej trwające badanie dotyczące dobrostanu (rozumianego jako pełne, dobre, szczęśliwe życie). The Grant Study trwa do dziś. Przebadano ponad 700 mężczyzn ze skrajnie różnych środowisk (absolwenci Harvardu i młodzież z najuboższych dzielnic Bostonu). Po 75 latach George Vaillant opublikował jego wstępne wyniki. Sukces finansowy był pochodną dobrych i głębokich relacji z ludźmi.

Psychologia pozytywna bada dobrostan i jego wpływ na pozostałe sfery naszego życia. Wygląda na to, że warto odwrócić wzór na szczęście. Nie traktować go jako pochodną lepszej sylwetki, większych pieniędzy, czy sławy. Traktować szczęście jako warunek dochodzenia do tychże. Najpierw szczęście (rozumiane jako dobrostan, a nie hedonizm) i dobre życie, a w rezultacie pieniądze, sława, czy zdrowie.


George Vaillant, Adaptation to life, Harvard University Press

Marlena Kossakowska, Projekt Dobre Życie, Wydawnictwo Smak Słowa