#tak_tylko_mówię_38

Opublikowano Kategorie Tak tylko mówię

12.11.2016, podczas szkolenia proszę uczestników o przygotowanie krótkiej prezentacji. O największym błędzie i lekcji z niego płynącej. Uczestnicy pracują samodzielnie. Potem prezentują. Każda osoba z grupy ma udzielić informacji zwrotnej. Po chwili zauważam prawidłowość. Jeśli dwie lub trzy pierwsze udzielone informacje są podobne, to reszta grupy nie dodaje już nic nowego. Osoba prezentująca od 14 osób dostaje praktycznie tę samą informację zwrotną.

19.11.2016, prowadzę szkolenie. Inna grupa. Ćwiczenie to samo. Tym razem przy pierwszej osobie, standardowo najpierw ja daję informację zwrotną. Grupa reaguje podobnie jak ta z 12.11. Udzielają w zasadzie tej samej informacji zwrotnej. Przy kolejnych osobach swoją informację daję na końcu. Proszę też, by nikt nie powtarzał informacji zwrotnej, tylko szukał nowych uwag. Udaje się. Jest trudniej, ale lepiej.

Bandwagon effect. Prawdopodobieństwo, że ktoś przyjmie jakieś przekonanie jako swoje, wzrasta wraz z liczbą ludzi, którzy mają to przekonanie. To potężna forma grupowego myślenia i przyczyna, dla której zebrania i zbiorowe udzielanie informacji zwrotnej są nieproduktywne. Zwłaszcza, gdy osoba, która pierwsza da informacje zwrotną ma autorytet w grupie. A autorytetem dla grupy często jest osoba, która odezwie się… pierwsza.


Daniel Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Wydawnictwo Media Rodzina

Jason Fried, David Heinemeier Hansson, Rework, Wydawnictwo One Press