#tak_tylko_mówię_35

Opublikowano Kategorie Tak tylko mówię

26.11.2016 rozmawiam z przyjacielem, u którego zatrzymuję się, kiedy pracuję w Warszawie. Wspomina, że między świętami a Sylwestrem wpadnie do Gdyni. Cieszę się i mówię, że będę miał okazję się zrewanżować. Mam naprawdę silną potrzebę oddania przysługi. Reguła wzajemności działa silnie. Najlepiej wtedy, gdy ktoś nam wyświadcza przysługę i my czujemy się zobowiązani.

12.12.2009 na wykładzie na wrocławskim SWPS, profesor Cialdini mówi dlaczego reguła wzajemności nie sprawdza się w przypadku hotelowych ręczników. Chodzi o prośbę, by ręczniki używać wielokrotnie. I w ten sposób hotel może oszczędzić środowisko. W tym wypadku my mamy najpierw coś zrobić, by ktoś zrobił coś dla nas. I to nie bezpośrednio. Hotel mógłby najpierw coś zrobić (np. przeznaczyć jakąś kwotę na ochronę środowiska), a potem prosić gości by oni wyrównali tę kwotę używając ręczniki kilkukrotnie.

Badania Cialdiniego potwierdzają, że konstruowanie reguły wzajemności warto opierać na zasadzie, że chętniej coś robimy dla kogoś, kto już coś zrobił dla nas. A nie w zamian za obietnicę przyszłej przysługi.


Robert Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Robert Cialdini, Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne