#tak_tylko_mówię_18

Opublikowano Kategorie Tak tylko mówię

24.10.2016 przylatuję do Rzeszowa opóźnionym samolotem. W hotelu jestem o 00:48. Szybko kładę się spać. O 6:20 wstaję. O 7:00 melduję się na siłowni. Jestem wyczerpany, ale nie odpuszczam zaplanowanego treningu. Stres, wyczerpanie i głód wpływają na motywację i siłę woli. Najczęściej mamy wtedy do czynienia z wyczerpaniem siły woli. Czasem jednak nawyk jest tak silny, że można przezwyciężyć wyczerpanie siły woli.

04.07.2014 zacząłem wdrażać nawyk codziennych porannych treningów. Było łatwo. Nowe otoczenie, mało pokus i istotny czynnik społeczny. Mieszkałem u rodziny, w której wszyscy wstawali o 5:30. Dobre nawyki łatwiej wykształcić w takiej sytuacji. Wystarczy świadomość, wewnętrzna motywacja, zewnętrzne wsparcie, wiedza i środowisko, które nie jest przebodźcowane. Nie musi być to Australia.

Dr David Neal i jego współpracownicy sprawdzili działanie różnych rodzajów nawyków w obliczu stresu. Odkryli, że badani, którzy rano wykonywali przed wyjściem ćwiczenia fizyczne, robili to nawet częściej, gdy stresowali się. Uczestnicy częściej powtarzali nawykowe zachowania, jeśli uważali je za ważną część dnia. Nawyk warto wykształcić gdy mamy ku temu dobre warunki. Tak wykształcony zostanie z nami nawet gdy będziemy poddani próbie.


Kelly MacGonigal, Siła woli. Wykorzystaj samokontrolę i osiągaj więcej!, Wydawnictwo Helion

Roy F. Baumeister, John Tierney, Siła woli. Odkryjmy na nowo to, co w człowieku najpotężniejsze, Wydawnictwo Media Rodzina